fixed assets

fixed fixed assets

Chinese: 固定资产

French: actifs immobilisés, immobilisations

German: Anlagevermögen

Italian: attività fisse, capitale fisso

Spanish: activo fijo

Chinese-English Legal Glossary


O službě LegalLingo (in Czech)

LegalLingo Translation je překladatelská společnost se sídlem v Šanghaji, která se zavázala řešit vaše potřeby v oblasti právních překladů do čínštiny. Jsme schopni přeložit vysoce odborné a složité právní dokumenty. Pokud potřebujete právní překlad do čínského jazyka, neváhejte nás kontaktovat.