welfare (social benefits)

welfare welfare (social benefits)

Chinese: 福利(社会福利)

French: prestations sociales

German: Sozialhilfe, Wohlfahrt

Italian: assistenza sociale, previdenza sociale

Spanish: asistencia social

Chinese-English Legal Glossary


За LegalLingo (in Bulgarian)

LegalLingo Translation е базирана в Шанхай преводаческа компания, която се ангажира да посрещне нуждите ви от правен превод на китайски език. Ние сме в състояние да превеждаме високотехнологични и сложни правни документи. Ако имате нужда от правен превод на китайски език, моля, не се колебайте да се свържете с нас свържете се с нас.