warrant (stock)

warrant warrant (stock)

Chinese: (股票)权证

French: bon de souscription d’actions

German: Aktien(kauf)zertifikat

Italian: certificato azionario

Spanish: certificado para la compra de acciones

Chinese-English Legal Glossary


Om LegalLingo (in Swedish)

LegalLingo Translation är ett Shanghai-baserat översättningsföretag som arbetar med att tillgodose dina behov av juridiska översättningar på kinesiska. Vi kan översätta mycket tekniska och komplexa juridiska dokument. Om du har behov av juridisk översättning på kinesiska språket är du välkommen att kontakta oss.