unlisted securities

unlisted unlisted securities

Chinese: 非上市证券

French: titres non cotés (non inscrits à la cote officielle)

German: nicht börsennotierte Wert-papiere

Italian: non quotato (titoli, azioni)

Spanish: valores mobiliarios no registrados

Chinese-English Legal Glossary


O službe LegalLingo (in Slovak)

LegalLingo Translation je prekladateľská spoločnosť so sídlom v Šanghaji, ktorá sa zaviazala riešiť vaše potreby v oblasti právnych prekladov do čínskeho jazyka. Sme schopní preložiť vysoko odborné a zložité právne dokumenty. Ak potrebujete právny preklad v čínskom jazyku, neváhajte nás kontaktovať.