surety/suretyship

surety/suretyship surety/suretyship

Chinese: 担保人/担保

French: garant/sûreté, cautionnement

German: Bürge, Garant/Bürgschaft, Kreditsicherheit, Kaution

Italian: fideiussore/garanzia, cauzione, fide- iussione

Spanish: garante/garantía

Chinese-English Legal Glossary


Om LegalLingo (in Swedish)

LegalLingo Translation är ett Shanghai-baserat översättningsföretag som arbetar med att tillgodose dina behov av juridiska översättningar på kinesiska. Vi kan översätta mycket tekniska och komplexa juridiska dokument. Om du har behov av juridisk översättning på kinesiska språket är du välkommen att kontakta oss.