subordinated debt

subordinated subordinated debt

Chinese: 从属债务

French: créance de rang inférieur, subordonnée

German: nachgeordnete Schulden, untergeordnete Schulden

Italian: debito subordinato, non privilegiato

Spanish: debito no privilegiado

Chinese-English Legal Glossary


За LegalLingo (in Bulgarian)

LegalLingo Translation е базирана в Шанхай преводаческа компания, която се ангажира да посрещне нуждите ви от правен превод на китайски език. Ние сме в състояние да превеждаме високотехнологични и сложни правни документи. Ако имате нужда от правен превод на китайски език, моля, не се колебайте да се свържете с нас свържете се с нас.