punitive (exemplary) damages

punitive punitive (exemplary) damages

Chinese: 惩罚性(惩戒性)损害赔偿

French: dommages- intérêts punitifs, à caractère répressif

German: verschärfter (pönalisierender) Schadensersatz

Italian: danni punitivi (al di là del danno subito)

Spanish: daños punitivos

Chinese-English Legal Glossary


За LegalLingo (in Bulgarian)

LegalLingo Translation е базирана в Шанхай преводаческа компания, която се ангажира да посрещне нуждите ви от правен превод на китайски език. Ние сме в състояние да превеждаме високотехнологични и сложни правни документи. Ако имате нужда от правен превод на китайски език, моля, не се колебайте да се свържете с нас свържете се с нас.