place of performance

place place of performance

Chinese: 履约地

French: lieu d’exécution

German: Erfüllungsort

Italian: luogo d’adempimento, d’esecuzione

Spanish: lugar de cumplimiento

Chinese-English Legal Glossary


Om LegalLingo (in Swedish)

LegalLingo Translation är ett Shanghai-baserat översättningsföretag som arbetar med att tillgodose dina behov av juridiska översättningar på kinesiska. Vi kan översätta mycket tekniska och komplexa juridiska dokument. Om du har behov av juridisk översättning på kinesiska språket är du välkommen att kontakta oss.