obligee/obligor

obligee/obligor obligee/obligor

Chinese: 债权人/债务人

French: obligataire/obligé, débiteur

German: Obligationsgläubiger/Verpflichteter, Schuldner

Italian: promissario, creditore/promittente, debitore

Spanish: acreedor/deudor

Chinese-English Legal Glossary


O službe LegalLingo (in Slovak)

LegalLingo Translation je prekladateľská spoločnosť so sídlom v Šanghaji, ktorá sa zaviazala riešiť vaše potreby v oblasti právnych prekladov do čínskeho jazyka. Sme schopní preložiť vysoko odborné a zložité právne dokumenty. Ak potrebujete právny preklad v čínskom jazyku, neváhajte nás kontaktovať.