environmental impact report (statement)

environmental environmental impact report (statement)

Chinese: 环境影响报告(声明)

French: étude d’impact (écologique)

German: Umweltsverträglichkeitserklärung

Italian: analisi dell’impatto ambientale

Spanish: dictamen/peritaje sobre impacto ambiental

Chinese-English Legal Glossary


O službě LegalLingo (in Czech)

LegalLingo Translation je překladatelská společnost se sídlem v Šanghaji, která se zavázala řešit vaše potřeby v oblasti právních překladů do čínštiny. Jsme schopni přeložit vysoce odborné a složité právní dokumenty. Pokud potřebujete právní překlad do čínského jazyka, neváhejte nás kontaktovat.