depreciation (accounting methods)

depreciation depreciation (accounting methods)

Chinese: 折旧(会计方法)

French: amortissement

German: Abschreibung

Italian: ammortamento

Spanish: amortización, depreciación

Chinese-English Legal Glossary


O storitvi LegalLingo (in Slovenian)

LegalLingo Translation je prevajalsko podjetje s sedežem v Šanghaju, ki se ukvarja z vašimi potrebami po pravnem prevajanju v kitajski jezik. Prevajamo zelo strokovne in zapletene pravne dokumente. Če imate potrebo po pravnem prevajanju v kitajski jezik, vas prosimo, da stopite v stik z nami.