deferred income/expense (charge)

deferred deferred income/expense (charge)

Chinese: 递延收入/支出(费用)

French: produit reporté/charge reportée

German: Rechnungsabgrenzungs- posten (passive/aktive)

Italian: reddito differito/costi differiti

Spanish: ingreso/gasto diferido

Chinese-English Legal Glossary


Par LegalLingo (in Latvian)

LegalLingo Translation ir Šanhajā bāzēts tulkošanas uzņēmums, kas cenšas apmierināt jūsu vajadzības pēc ķīniešu valodas juridiskā tulkojuma. Mēs spējam tulkot ļoti tehniskus un sarežģītus juridiskus dokumentus. Ja jums ir nepieciešams ķīniešu valodas juridiskais tulkojums, lūdzu, nekautrējieties sazināties ar mums.