declining balance depreciation (amortization)

declining declining balance depreciation (amortization)

Chinese: 余额递减折旧(摊销)

French: amortissement dégressif

German: degressive Abschreibung

Italian: ammortamento a quote proporzionali ai valori residui, digressivo

Spanish: amortización (degresiva) decreciente

Chinese-English Legal Glossary


O storitvi LegalLingo (in Slovenian)

LegalLingo Translation je prevajalsko podjetje s sedežem v Šanghaju, ki se ukvarja z vašimi potrebami po pravnem prevajanju v kitajski jezik. Prevajamo zelo strokovne in zapletene pravne dokumente. Če imate potrebo po pravnem prevajanju v kitajski jezik, vas prosimo, da stopite v stik z nami.