debt forgiveness

debt debt forgiveness

Chinese: 免除债务

French: remise de dette

German: Schulden- erlass

Italian: remissione del debito

Spanish: condonación de deuda

Chinese-English Legal Glossary


Om LegalLingo (in Swedish)

LegalLingo Translation är ett Shanghai-baserat översättningsföretag som arbetar med att tillgodose dina behov av juridiska översättningar på kinesiska. Vi kan översätta mycket tekniska och komplexa juridiska dokument. Om du har behov av juridisk översättning på kinesiska språket är du välkommen att kontakta oss.