cost of goods sold (COGS)

cost cost of goods sold (COGS)

Chinese: 销货成本

French: coût (d’achat) des marchandises vendues (CMV), coût des produits vendus (CPV)

German: Umsatzkosten

Italian: costo delle vendite, di produzione

Spanish: valor de bienes vendidos

Chinese-English Legal Glossary


За LegalLingo (in Bulgarian)

LegalLingo Translation е базирана в Шанхай преводаческа компания, която се ангажира да посрещне нуждите ви от правен превод на китайски език. Ние сме в състояние да превеждаме високотехнологични и сложни правни документи. Ако имате нужда от правен превод на китайски език, моля, не се колебайте да се свържете с нас свържете се с нас.